20 | 04 | 2014

Karcinom pankreasa - Hirurško lečenje karcinoma glave pankreasa

 

 Karcinom pankreasa ima najlošiju prognozu od svih neoplazmi digestivnog trakta. Karcinom pankreasa je 4-ti po redu uzrok smrti od maligniteta kod muškaraca u USA. Na drugom kraju Zemljine kugle, u Japanu, 23000 ljudi je umrlo od raka pankreasa u 2004 čineći ga 5-im po redu uzrokom smrti od malignoma. Prema podacima JPS, 5-godišnje preživljavanje nakon resekcije kod invazivnog duktalnog karcinoma pankreasa, bilo je svega 13,4%. Kako bilo, hirurško lečenje pruža jedinu mogućnost za izlečenje. Treba reći da je morbiditet i mortalitet nakon Whipple-ove operacije bio veoma visok pre oko 30-40 godina dok je u poslednjih 20 godina znatno redukovan i sveden na prihvatljivu meru, pa je tako mortalitet danas u visoko specijalizovanim centrima i manje od 5%.

 

Klinički kriterijumi za resekciju


Životna dob i pridružena oboljenja. Poznato je da je pik incidence za pojavu karcinoma pankreasa u VII i VIII deceniji života, a distribucija po polu je gotovo jednaka. Zato odmaklu dob pacijenta ne treba smatrati kontraindikacijom za resekciju jer bi u tom slučaju mogućnost izlečenja za većinu pacijenatabila isključena. Naravno da u slučaju lošeg opšteg stanja i visokog anesteziološkog rizika, resekciju treba razmotriti. Još neki od faktora koji su kontraindikacija za resekciju su ciroza jetre sa ascitom i portna hipertenzija.

Dijagnostika i stejdžing. Klinički simptomi karcinoma pankreasa uključuju gubitak TT, žuticu, bol, dispepsiju, mučninu, dijareju i nagli nastanak tip II dijabetesa. Dijagnoza se obično postavlja vizualizacijom mase (tumora) i dilatacije žučnog stabla, koristeći jednu ili više metoda kao što su transabdominalni ultrazvuk, kompjuterizovana tomografija (CT), magnetna rezonancija (MRI) i magnetna retrogradna holangiopankreatogrtafija (MRCP). Pacijenti bez evidentne mase na imidžing prikazima, treba da se podvrgnu endoksopkom ultrazvuku (EUS) ili ERCP sa uzimanjem uzoraka za citološki pregled. Preoperativni stejdžing se uglavnom može odrediti dvofaznim, spiralnim CT, visoke rezolucije. Laparoskopija takođe može biti od koristi i dijagnostici i evaluaciji stejdžinga bolesti.

Biopsija. Preoperativna patohistološka potvrda maligniteta je poželjna i može se dobiti pomoći metoda kao što su FNA vođena CT ili EUS i ERCP sa brush biopsijama. Ukoliko se ovo ne postigne a na osnovu kliničkih parametara postoji velika verovatnoća da postoji rak pankreasa, ne treba na tome insistirati i treba pristupiti hirurškoj intervenciji.

Tumor-povezani antigeni. Karcinoembrionalni antigen (CEA), karbohidratni antigen 19-9 (CA 19-9), DU-PAN-2 i Span-1 su ispitivani u kontekstu povezanosti sa rakom pankreasa. Visoke vrednosti CA19-9 (veće od 1000), mogu značiti prisustvo udaljenih metastaza ili lokalno uznapredovali, neresektabilni tumor pankreasa.

 

Navigacija
Poslednje objavljeno
Translate
English French German Italian Portuguese Slovenian Spanish
RSS feed
Prijatelji sajta
eXTReMe Tracker
Svet Medicine Blog
LinkedIn
Twitter
Facebook
Google+